net.biz

Naštartujte svoj biznis so systémom net.biz

Net.biz je moderný, spoľahlivý a prispôsobiteľný elektronický obchod, ktorý Vám umožní rozšíriť Vaše pôsobenie na internete a získať tak nových zákazníkov.

Náhľad katalógu
Prepojenie na ekonomický systém Napojenie na ekonomický softvér umožňujúce čo najpohodlnejšiu prácu a prenos údajov medzi webovým obchodom a ekonomickým softvérom.
Zákaznícke ceny Umožňujú mať k zákazníkom vytvorené špeciálne ceny, ktoré sú platné len pre daného zákazníka.
Vlastnosti produktov a filter katalógu Vlastnosti produktov dokážu pomôcť nájsť návštevníkovi čo hľadá rýchlejšie a zvýšiť komfort pri používaní webového obchodu.
Prepojenie na ekonomický systém Viacero nákupných košíkov umožní Vaším zákazníkom mať rozpracovaných viac objednávok súčasne.

Prepojenie na ekonomický systém

Webový obchod net.biz je vytvorený so zreteľom na jednoduchú a pohodlnú spoluprácu s ekonomickým softvérom a poskytuje vysoký komfort a maximálnu mieru integrácie so skladom a fakturáciou. V prostredí ekonomického softvéru budete vykonávať údržbu a správu katalógu, cenotvorby, obrázkov, dokumentov, adresára obchodných partnerov a objednávok.

Synchronizačná služba Morpheus nainštalovaná vo Vašej internej sieti v pravidelných Vami nastavených intervaloch zabezpečí plnohodnotnú a bezobslužnú synchronizáciu dát medzi Vaším ekonomickým softvérom a webovým obchodom net.biz.

Z ekonomického softvéru prenesie všetky potrebné údaje: katalóg produktov spolu s obrázkami, ktoré si automaticky upraví do požadovaných rozmerov, číselník kategórií, adresár obchodných partnerov, stavy skladov...

Z webového obchodu zase prenesie do Vášho ekonomického softvéru nové objednávky a zákazníkov.

Vďaka tomuto prepojeniu sa Vám nemôže stať, že zabudnete preniesť zmeny katalógu do webového obchodu alebo pri prenose spravíte chybu, pretože naše riešenie to urobí za Vás. Podporovaná funkcionalita prepojenie webového obchodu závisí aj od možností ekonomického systému.

Zákaznícke ceny

Má niektorý z Vašich zákazníkov dlhodobo kontrahované ceny alebo chcete niektorému zákazníkovi poskytnúť výhodnejšiu cenu, ale nechcete ovplyvniť cenu pre bežného zákazníka?

Riešenie tohto problému predstavujú{" "} zákaznícke ceny. Zákaznícke ceny sú špeciálne ceny platné pre konkrétnych, Vami vybratých, prihlásených zákazníkov a konkrétne, Vami vybraté, produkty.

Tento systém Vám umožní každému zákazníkovi definovať vlastnú cenu pre hociktorý produkt v katalógu. Okrem vlastnej ceny je možné zákazníckou cenou nastaviť aj špeciálny typ ceny, napríklad označiť určité produkty ako akciové, ale zároveň ponechať bežnú cenu pre všetkých ostatných.

Varianty produktu

Náhľad detailu produktu

Webový obchod net.biz umožňuje definovať dve úrovne variantov produktov, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať pre dosiahnutie požadovaného výsledku.

Delenie prvej úrovne umožňuje mať samostatný stav skladu pre jednotlivé varianty produktu, ktoré sú inak úplne totožné, čiže majú rovnakú cenu, popis, názov, obrázky a ďalšie. Vhodným príkladom takéhoto delenie sú veľkosti oblečenia, kde môžete nastaviť, že sa produkt delí na veľkosti S, M, L a XL, pričom každá veľkosť bude mať vo webovom obchode svoj vlastný stav skladu, ale v katalógu budú zobrazené všetky veľkosti ako jeden produkt.

Druhá úroveň zoskupuje produkty, ktoré buď nie je možné zoskupiť do prvej úrovne, pretože sa líšia cenou, popisom, názvom alebo obrázkami. Tento spôsob je vhodný pre produkty, ktoré majú napríklad rozdielnu farbu, niektorú zo základných vlastností, cenu alebo ich iba chcete zobraziť v katalógu samostatne, ale zároveň umožniť zákazníkovi jednoduchý prechod na iný variant z detailu produktu.

Vlastnosti produktov a filter katalógu

Filter katalógu

Chcete Vášmu zákazníkovi umožniť jednoduché vyhľadávanie v katalógu podľa rôznych kritérií špecifických pre Váš sortiment?

Ak ste odpovedali na túto otázku áno, určite Vám prídu vhod vlastnosti produktov.

Táto funkcionalita Vám umožní vytvoriť si zoznam vlastností, ktoré následne môžete vyplniť pre jednotlivé produkty. Keď budete mať vytvorené vlastnosti produktov, tak z nich môžete jednoducho zostaviť filter katalógu, vďaka ktorému budú Vaši zákazníci môcť hľadať produkty podľa vlastností a hodnôt, ktoré ste predtým vytvorili. Okrem Vami vytvorených vlastností systém pozná základný filter podľa ceny, výrobcu a stavu skladu.

Odporúčané produkty

V prípade, že chcete potencionálnemu zákazníkovi odporučiť nejaký produkt, ktorý súvisí s práve prezeraným produktom, funkcionalita odporúčaných produktov je tu práve pre Vás. Jednotlivé produkty je možné medzi sebou naviazať buď jedno- alebo aj obojsmernými väzbami.

Takto naviazané produkty sa budú zobrazovať navzájom podľa typu väzby na stránke práve prezeraného produktu. Ako príklad jednosmernej väzby môžu slúžiť atramentové perá a náplne, kde v detaile pera uvidíte všetky kompatibilné náplne, ale v detaile náplne už neuvidíte zoznam pier, pre ktoré je daná náplň vhodná.

Podmienené zobrazenie stavu skladu

Webový obchod net.biz umožňuje zobrazovať presné množstvo na sklade, no nie vždy je to presne to, čo by ste chceli svojím zákazníkom alebo konkurencii prezradiť. Riešením tohto problému je možnosť vytvoriť si hladiny stavov, ktorým môžete nastaviť ľubovoľný zobrazovaný text. Napríklad si nastavíte, že v prípade nižšieho stavu ako 10 sa zákazníkovi zobrazí text{" "} „menej ako 10“ a v opačnom prípade sa mu zobrazí text „skladom“. Počet takto definovaných hladín nie je obmedzený. Okrem všeobecných hladín, ktoré platia pre celý katalóg, je možné hladiny nastaviť len pre konkrétne kategórie produktov alebo dokonca pre jednotlivé produkty.

Galéria obrázkov a PDF prílohy

Každému produktu môžete priradiť ľubovoľný počet obrázkov, vďaka ktorým si bude môcť návštevník Vášho webového obchodu urobiť obraz o produkte, ktorý si prezerá.

Okrem obrázkov môžete ku produktom priradiť aj dokumentáciu vo forme PDF, ktorú si môže zákazník stiahnuť a oboznámiť sa bližšími technickými informáciami o danom produkte. Táto funkcionalita je vhodná pre rôzne technické listy.

Nákup bez registrácie

Nákup bez registrácie umožní fyzickým osobám (nepodnikateľom) nakupovať cez webový obchod net.biz aj bez nutnosti predošlej registrácie alebo vytvárania registrácie počas procesu uzatvárania objednávky.

Nákupné košíky a prihlasovacie účty

Zoznam košíkov

Funkcionalita viacerých nákupných košíkov je zameraná na sektor B2B a umožní Vašim zákazníkom mať v jednom momente vytvorených viacero košíkov, medzi ktorými sa môžu ľubovoľne prepínať.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú možnosť vytvoriť viacero prihlasovacích účtov pod jedným subjektom. Táto funkcionalita spolu s viacerými košíkmi umožní jednotlivým prevádzkam Vašich zákazníkov vytvárať objednávky samostatne.

Kontakt

Ing. Milan Hanajíkprojektový manažér
Kontaktujte ma, ak potrebujete prejednať technické a obchodné otázky.