Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Kontaktujte nás


ak vás online B2B obchod net.biz zaujal, radi s vami prediskutujeme vaše otázky a ďalšie možnosti.

Ing. Milan Hanajík
projektový manažér
Kontaktujte ma, ak potrebujete prejednať technické a obchodné otázky.
hanajik@netbiz.sk
+421 918 450 350

Cenník služieb net.biz

 
 Položka
Basic
Standard
Premium
 Poznámka
Licencie
Základná licencia 750,00 € 1500,00 € 2000,00 € Zahŕňa aplikáciu net.biz, synchronizačnú službu a grafický framework
Zložky základnej licencie net•biz (informačné hodnoty, slúžia pre určenie výšky upgrade zliav):
- Webová aplikácia 450,00 € 890,00 € 1200,00 € Cena za licenciu webovej aplikácie net.biz
- Synchronizácia 250,00 € 525,00 € 690,00 € Cena za licenciu synchronizačnej služby S2OSynchro
- Grafický framework 50,00 € 85,00 € 110,00 € Cena za licenciu grafického frameworku
Prenájom licencie (mesačne)
Bez viazanosti 57,00 € 109,00 € 145,00 € V cene služby sú zahrnuté služby podpory a webhosting
Viazanosť 1 rok 54,00 € 105,00 € 139,00 €
Viazanosť 2 roky 51,00 € 99,00 € 130,00 €
Udržiavacie a servisné poplatky (pravidelné)
Ročná podpora v % 20% 20% 20% V prípade dokúpenia rozširujúcej licencie bude podpora vyrátaná ako 20% zo súčtu cenníkových cien všetkých zakúpených licencií
Ročná podpora v € 150,00 € 300,00 € 400,00 €
Webhosting/mesačne 5,00 € 6,00 € 7,00 € Účtovaný ročne, platba vopred, povinný poplatok (obsahuje www služby, mailové služby, prevádzku databázy MySQL a technickú prevádzkovú podporu servera)
Webhosting/ročne 60,00 € 72,00 € 84,00 €
Implementácia systému (jednorázové poplatky)
Zriadenie služby net•biz 100,00 € 150,00 € 200,00 € Príprava webovej časti systému, konfigurácia, základné nastavenie a poradenstvo - max. B - 2, S - 4, P - 6 hod
Inštalácia a konfigurácia služby S2O 100,00 € 100,00 € 100,00 € Základná inštalácia a nastavenie na serveri u klienta, v prípade komplikovanej inštalácie cena dohodou.
Individuálny návrh a implementácia grafiky od 400 € Komplexná tvorba a dodávka grafiky na mieru, výsledná cena bude závislá od zložitosti požiadaviek zákazníka (kalkulácia)
Implementácia zákazníckej grafiky od 250 € Implementácia zákazníkom dodaného návrhu, výsledná cena bude závislá od zložitosti požiadaviek zákazníka (kalkulácia)
Ostatné práce a služby
Analýzy, poradenstvo 30,00 € Hodinová sadzba na základe dohodnutého rozpočtu, alebo podľa nabehnutých hodín (najmä v prípade servisu)
Programátorské práce 25,00 €
Grafické návrhy 20,00 €
Servisné práce 25,00 €
Cestovné 0,33 € Osobný automobil, cena za 1 km
Zľavy
Prechod z iBiz na net•biz 30% Upgrade zľava bude poskytnutá z ceny webovej aplikácie net•biz rovnakej edície ako iBiz kúpený prostredníctvom SUNSOFT plus s.r.o.
Prechod z iného eshopu na net•biz 5 - 10% Zľava bude poskytnutá v rámci prechodu z iného konkurenčného eshopu, jej výška bude určená dohodou
Ďalšie nasadenie vo firme 30% Viacero nasadení net•biz na jedno IČO, respektíve preukázané majetkové prepojenie nadobúdateľov licencií
Upgrade verzie
Elektronický obchod net.biz (komplet)
 Upgrade B->Š a Š->P  - 750,00 € 500,00 € Upgrade obsahuje prechod na vyššiu verziu webovej časti obchodu, upgrade služby S2O a grafického frameworku (doplatok rozdielu cien medzi edíciami net•biz)
 Upgrade B->P  - 1250,00 €
Synchronizačná služba S2O (samostatne)
 Upgrade B->Š a Š->P  - 275,00 € 165,00 € Samostatný upgrade iba synchronizačnej služby S2O (doplatok rozdielu cien medzi edíciami služby S2OSynchro)
 Upgrade B->P  - 440,00 €

Cenník v PDF