Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Ako mám pripraviť OASIS..?

OASIS a jeho dáta musí spĺňať niekoľko podmienok aby mohol korektne spolupracovať s net.biz.  Treba vykonať tieto nastavenia a prípravu dát:

  • V nastaveniach systému (verzia OASIS 3.95.801+) v sekcii “Nastavenie internetového obchodu” je potrebné nastaviť “Ebiz” a “Nový typ”.
  • Vytvoriť správne kategórie tovaru v číselníkoch (podrobný popis je v dokumente “Návod a postup pri tvorbe stromu kategórií tovaru“), doplniť obrázky.
  • Na skladových kartách tovaru vyplniť jeho príslušnosť ku tovarovej skupine, pripojiť obrázky a popisy produktov.
  • Na všetkých kartách obchodných partnerov v OASIS-e, ktorí budú obchodovať cez e-shop, skontrolovať alebo doplniť email (používa sa ako prihlasovacie meno).
  • Všetky údaje, ktoré majú byť umiestené na e-shope, teda: karty tovaru, tovarové skupiny a obchodní partneri musia mať zapnutý parameter “Umiestniť do el.obchodu” na karte svojich vlastností.

Po správnom vyplnení všetkých údajov už nič nebráni korektnému prenosu dát z OASIS-u a ich zobrazovaniu na e-shope net.biz.

Naspäť na: OASIS