Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Ako do net.biz pridám novinky, akciový a výpredajový tovar..?

Zaradzovanie tovaru do akcií, noviniek alebo do výpredaja je veľmi jednoduché a vykonáva sa priamo v cenníkoch systému OASIS. Tovar je potom automaticky na webe zobrazený v špeciálnych kategóriách Akcie, Novinky a Výpredaj a je tiež označený upútavkami, tzv. stickermi.
Jednotlivé tovary sú zaradené do príslušnej kategórie na základe parametra “typ ceny” nachádzajúceho sa na karte “Predajné ceny ku skladovej karte” (ALT+C), vyobrazenie na obrázku č.1.

typy_cien

Obrázok č.1

Typ ceny je vlastný pre každú zo šiestich cenových hladín a produkt môže mať v rôznych hladinách zaradenie do iných kategórií. To znamená že ak je Cena1 bežnou cenou pre voľný predaj a Cena2 napríklad pre registrovaných odberateľov alebo pre VO a práve pre VO partnerov je vyhlásená akcia, potom môže byť typ ceny v Cena1 ako “Bežná” a v Cena2 ako “Akciová” cena. Typy cien dovolí OASIS kombinovať aj inak, napríklad Akcia v Cena1, Novinka v Cena2 a Výpredaj v Cena3, avšak takéto kombinácie sú nelogické a neodporúčame ich preto používať.
Na obrázku č.2 je vyobrazený príklad karty tovaru, ktorý je zaradený ako akciový tovar v cenových hladinách Cena1 a Cena2.

typy_cien

Obrázok č.2

Na obrázku č.2 sú zvýraznené polia, do ktorých môžete zadať pôvodnú cenu tovaru pred zaradením do akcie či výpredaja alebo bežnú cenu aká bude platná pre tovar po skončení uvádzania na trh. Systém net.biz potom automaticky na základe tejto ceny a vlastnej predajnej ceny vypočíta a zobrazí zľavu na tovar vyjadrenú v % a toto zobrazí na karte tovaru.

Zaradenie do akcií, noviniek a do výpredaja je tiež možné vykonávať individuálne pre určité skupiny partnerov pomocou špeciálnej cenotvorby – Individuálne cenníky. Ich vlastnosti a možnosti sú detailne popísané v dokumente príručka práce s programom OASIS, pričom samotná práca s typmi cien je identická ako pri bežnom cenníku (text tohto článku).

Upozornenie: systém net.biz štandardne neuplatňuje ďalšie zľavy na tovar zaradený do akcií, noviniek a do výpredaja. Ak je u obchodného partnera definovaná zľava na OP alebo zľava na tovarovú skupinu, táto sa štandardne neuplatní. Je to preto, aby sa uplatnením ďalších zliav neuskutočnil predaj pod skladovú cenu tovaru. Uplatnenie zliav aj na tieto kategórie sa dá zapnúť v administrácii systému net.biz, sekcia Parametre -> Zľavy.

Naspäť na: net.biz