Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

HotlinePri riešení problémov a špecifických požiadaviek sme vám k dispozícii na týchto kanáloch:

tel: +421 918 450 350
mail: servis@netbiz.sk
skype: net.biz-servis

Odozva od užívateľov


K efektívnosti služieb net.biz môžete prispieť aj vy, a dokonca aj samotní zákazníci vášho obchodu. Pomocou emailu nám môžete kedykoľvek položiť otázku, nahlásiť vzniknutý problém, alebo navrhnúť vylepšenie.

Dokumentácia


Potrebné súbory na stiahnutie, informácie a inštalačné návody nájdete na adrese http://s2o.netbiz.sk

Podpora a často kladené otázky

Minimálna verzia OASIS potrebná pre správnu funkciu systému net.biz:  4.04.803 Dokumentácia a súbory na stiahnutie sú k dispozícii na stránke: http://s2o.netbiz.sk

net.biz

Rozbaľ všetky témyZbaľ všetky témy

Doplnkové obrázky a dokumenty ku produktom…

Doplnkové obrázky a dokumenty ku produktom…

Funkcia doplnkových obrázkov a dokumentov je v net.biz dostupná spolu so synchronizačnou službou S2O od ver. 1.5.0.14 (aktualizuje sa automaticky) a s OASIS od ver. 4.02.018 (potrebné aktualizovať manuálne).

Táto nová funkcia systému net.biz a OASIS-u je dostupná vo všetkých edíciách systému net.biz (Basic, Standard, Premium) a umožňuje doplniť ku karte produktu až 5 ďalších obrázkov a 5 dokumentov vo formáte PDF. Tieto doplnkové obrázky a dokumenty sú potom zobrazené v detaile produktu (ukážka je na obr. č. 1.a a 1.b). Táto funkcia je štandardnou funkciou systému dostupnou vo všetkých štandardných grafických šablónach. Doplnkové obrázky je tiež možné použiť na zobrazenie v iných častiach systému net.biz napríklad ako alternatívne zobrazenie v katalógu, stačí ak váš grafik upraví grafickú šablónu, ktorú používate.

Doplnkové obrázky a dokumenty

doplnkove-obrazky-slider

Pridávanie doplnkových obrázkov produktu v OASIS:

Doplnkové obrázky sa pridávajú rovnakým spôsobom ako “hlavný” obrázok produktu. V OASIS-e vo vlastnostiach skladovej karty, doplnkové údaje (ALT+U) je záložka “Obrázok” , ktorá slúži na prácu s obrázkami. Podrobné vysvetlenie práce s obrázkami a ich pridávania ku karte produktu je popísané v článku Ako mám pripraviť obrázky, preto to v tomto článku nebudeme opakovať a uvedieme tu len rozdielne a nové vlastnosti a informácie.

 • v OASIS od verzie 4.02.018 pri nastavení prepojenia na eshop typu net.biz už nie sú prístupné pôvodné typy príloh a obrázkov, ktoré sa používali v predchádzajúcom systéme elektronického obchodu iBiz (malý obrázok, návod…). Systém net.biz pracuje na inom princípe a s inými typmi súborov.
 • názov: pri importe doplnkových obrázkov cez OASIS (ukážka je na obr. č. 2) je potrebné vybrať typ importovaného doplnkového obrázka: “Obr.X“, je možné vybrať obrázok 1 až 5. Obrázky je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov obrázka zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_invelky_X” a prípony .jpg alebo .jpeg. Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_invelky_1.jpg, 4102-15_invelky_2.jpg4102-15_invelky_5.jpg.
 • zobrazenie obrázkov: doplnkové obrázky sa štandardne zobrazujú v detaile produktu pod veľkým obrázkom produktu. Umiestnenie alebo spôsob zobrazenia doplnkových obrázkov je možné zmeniť úpravou grafickej šablóny. Zobrazený názov obrázka (pri nabehnutí myšou na obrázok) je Obrázok1 až Obrázok5. Zobrazovaný názov je možné zmeniť v administrácii (ukážka je na obr. č. 3) v sekcii “Parametre -> Produkt -> Obrázky”, tento alternatívny názov (tool tip) je zobrazený rovnako pre obrázky 1 až 5 u všetkých produktov.

doplnkove-obrazky-oasis

Pridávanie doplnkových dokumentov produktu v OASIS:

Doplnkové dokumenty sa ku produktom pridávajú rovnakým spôsobom ako doplnkové obrázky. Sú tu však isté rozdiely:

 • formát: systém podporuje prácu s doplnkovými dokumentmi vo formáte PDF, iné typy dokumentov nie sú podporované.
 • názov dokumentu: pri importe doplnkových dokumentov cez OASIS (ukážka je na obr. č. 2) je potrebné vybrať typ importovaného doplnkového dokumentu: “Dok.X“, je možné vybrať dokument 1 až 5. Dokumenty je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov dokumentu zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_indocX” a prípony .pdf. Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_indoc1.jpg, 4102-15_indoc2.jpg4102-15_indoc5.jpg.
 • zobrazenie dokumentu: doplnkové dokumenty sa štandardne zobrazujú v detaile produktu pod popisom produktu (ak produkt popis má), táto sekcia stránky sa štandardne nazýva “Na stiahnutie“. Umiestnenie alebo spôsob zobrazenia doplnkových dokumentov je možné zmeniť úpravou grafickej šablóny. Zobrazený názov dokumentu je Dokument 1 až Dokument 5 (ukážka je na obr. č. 1). Zobrazovaný názov je možné zmeniť v administrácii (ukážka je na obr. č. 3) v sekcii “Parametre -> Produkt -> Dokumenty”, tento názov je potom zobrazený rovnako pre dokument 1 až 5 u všetkých produktov.
 • princíp fungovania: dokumenty (odkazy v sekcii “Na stiahnutie”) sú zobrazené len vtedy ak existujú, teda ak existuje súbor dokument1, zobrazí sa v sekcii “Na stiahnutie” pod názvom, aký má Dokument1 nastavený v administrácii. Rovnaké pravidlá platia pre všetky dokumenty (Dokument 1 až 5). Systém potom umožní definovať zobrazované názvy napríklad pre Dokument1 ako “Návod na použitie”, Dokument2 ako “Technický list produktu”, Dokument3 ako “Špecifikácia produktu”, Dokumnet4 ako “Katalógový list produktu” a Dokument5 ako “Príslušenstvo ku produktu”. Ak bude pre produkt existovať príslušný DokumentX, zobrazí sa tento dokument pod konkrétnym preň definovaným názvom. Tento systém umožňuje dostatočnú pružnosť a variabilitu aj pre rôzne druhy a kategórie produktov. Stačí len priradiť ku produktu v OASIS-e správny dokument.

Administrácia - doplnkové názvy dokumentov a obrázkov

 

Rozšírený filter v katalógu produktov…

Rozšírený filter v katalógu produktov…

Možnosť použitia rozšíreného filtrovania produktov v katalógu môže veľmi výrazne zlepšiť používateľské prostredie pre vašich zákazníkov a môže im tak uľahčiť nákup.

Princíp rozšíreného filtra je veľmi jednoduchý.  Spočíva v priradení rôznych vlastností, tzv. atribútov ku produktom podľa toho, aké atribúty konkrétny produkt má. Zobrazuje sa po kliknutí na aktívny prvok “Zobraziť parametre”, na obrázku je zobrazený ako oblasť č.1.

 • Atribút: je akákoľvek vlastnosť charakteristická pre produkt, ktorá má pre nakupujúceho rozhodujúci význam pri nakupovaní. Môže to byť napríklad veľkosť, balenie, farba, povrchová úprava či iná vlastnosť ktorú produkt má.
 • Skupiny atribútov: atribúty sú v systéme net.biz zoskupené do určitých logických, vzájomne súvisiacich skupín ako sú napríklad veľkosti, druhy balenia, prevedenie, povrchová úprava alebo podľa iných vlastností. Týchto zoskupení atribútov môžete vytvoriť prakticky neobmedzené množstvo, pričom jeden atribút môže byť obsiahnutý v ľubovoľnom počte rôznych skupín. Skupiny atribútov môžu byť naviac členené do dvoch úrovní. Prvá úroveň, znázornená na obrázku ako oblasť č. 2, tvorí názov záložky rozšíreného filtra. Prvá úroveň môže obsahovať iba atribúty, iba skupiny druhej úrovne alebo kombináciu oboch predchádzajúcich možností. Druhá úroveň, znázornená na obrázku ako oblasť č. 3, umožňuje zobraziť zoskupenie atribútov v oddelenej sekcii, pričom názov skupiny atribútov tvorí názov sekcie v zobrazení filtra.
 • Sety filtrov: sú logicky najvyššou hierarchickou jednotkou systému rozšíreného filtra. Sú tvorené ako zoskupenie viacerých skupín atribútov, ktoré tvoria jednotlivé záložky filtra. Set filtrov sa po jeho priradení ku tovarovej skupine zobrazí na stránke a pomocou priradeného setu bude možné filtrovať všetky produkty zaradené v tovarovej skupine a jej podskupinách, pokiaľ majú nastavený rovnaký set filtrov.
 • Produkt: každému produktu potom stačí už len nastaviť príslušné atribúty, ktoré sú obsiahnuté v sete filtrov priradenom na tovarovej skupine, v ktorej je produkt zaradený.

 

Rozšírený filter

 

Ako mám pripraviť obrázky..?

Ako mám pripraviť obrázky..?

Jedinou starosťou, ktorú máte s obrázkami, je ich “pripnutie” ku skladovej karte alebo ku tovarovej skupine v OASIS-e. Viac sa o obrázky a popisy nemusíte starať, všetko za vás zabezpečí služba S2O a net.biz. Pokiaľ však neovládate prácu s programom OASIS, odporúčame vám preštudovať si príručku práce s OASIS-om v ktorej nájete všetky základné informácie o OASIS-e a práci s ním (strana 120 – práca s obrázkami).

Služba S2O automaticky skonvertuje obrázky a upraví ich na optimálne rozlíšenie (prevzorkuje ich), potom upraví ich veľkosť na požadované rozmery a prenesie na net.biz. Všetko úplne automaticky a bez akejkoľvek vašej starosti a práce s úpravou obrázkov. Zdrojové obrázky, ktoré pripnete ku karte v OASIS-e, by však mali spĺňať aspoň tieto základné požiadavky:

 • názov: pri importe obrázkov cez OASIS je potrebné vybrať typ importovaného obrázka: “Internet veľký“. Obrázky je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov obrázka zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_invelky” a prípony .jpg  alebo .jpeg.  Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_invelky.jpg. Obrázky sa musia nachádzať v zložke …\Oasisw\Obrazky  príslušného dátového prostredia účtovnej jednotky (FirmaXXX). Obdobné je to aj v prípade práce s obrázkami tovarových skupín. Tu je však rozdiel v tom, že názov obrázka je tvorený z predpony “ms_“, Čísla Tovarovej Skupiny, identifikátora “_invelky” a prípony .jpg  alebo .jpeg. Obrázky tovarových skupín sú umiestnené v podadresári obrázkov produktov:   …\Oasisw\Obrazky\matskup.
 • kvalita: minimálne odporúčané rozlíšenie zdrojového obrázka je 600dpi. Neodporúčame ku produktom pripájať obrázky s menším rozlíšením ako je rozlíšenie najväčšieho obrázka. Ak pridáte ku produktu zdrojový obrázok s rozlíšením napríklad 100 x 100 px  a v administrácii sú nastavené veľkosti napríklad 150 x 150 px, 300 x 300 px  a 600 x 600 px, systém upraví zdrojový obrázok jeho zväčšením, čo bude mať za následok rozmazaný a neostrý obrázok.
 • formát:  JPG alebo JPEG
 • rozmer: obrázky by mali mať taký rozmer, aby ich veľkosť bola vždy väčšia ako najväčší obrázok produktu. Nemalo by dôjsť ku situácii, že S2OSynchro bude obrázok zväčšovať, obrázok by mal byť vždy zmenšovaný, inak dôjde ku jeho rastrovaniu a výsledok bude nekvalitný (“zubatý” a rozmazaný).
 • pomery strán: nezáleží na tom, v akom pomere sú strany zdrojových obrázkov, každý môže byť úplne iný. Služba S2OSynchro zabezpečí pri konverzii to, aby bol výsledný obrázok zobrazený  celý a nedeformovaný. Optimálnym a odporúčaným pomerom strán však je maximálne 4:1 resp. 1:4. To znamená, že šírka je maximálne 4 násobkom výšky obrázka alebo naopak. Ak budú obrázky príliš dlhé a úzke, vznikne nezreteľná “štrúdľa”, ktorá sa ťažko zobrazuje. Obrázok tak stráca svoj význam.

Poznámka: systém akceptuje a prenáša aj tzv. spoločné obrázky skladových kariet. Viacero produktov môže mať rovnaký vzhľad,  napríklad ak sa jednotlivé produkty vzájomne líšia len veľkosťou. V takom prípade by bolo zbytočne prácne rovnaký obrázok pripájať ku viacerým kartám a je pre ne vhodné použiť spoločný obrázok.
V prípade že je ku jednej skladovej karte pripojený jej vlastný obrázok (cislokarty_invelky.jpg) aj spoločný obrázok, synchronizačná služba prenesie na web vlastný obrázok karty.

Náš automatický systém úpravy a konverzie obrázkov Vám ušetrí veľmi veľa práce pri ich spracovaní. Ani on však nedokáže robiť zázraky – z nejasného, rozmazaného, príliš malého alebo inak nekvalitného zdrojového obrázka sa kvalitný výstup “vyčarovať” nedá. Preto Vám odporúčame venovať dostatočnú pozornosť správnej voľbe zdroja obrázkov, aby výsledok splnil Vaše očakávania.

Schematické znázornenie spôsobu, akým sa umiestnia a zobrazia obrázky v grafickej šablóne na webe:

Orezanie a umiestnenie obrázka

Ako mám pripraviť popisy produktov..?

Ako mám pripraviť popisy produktov…?

Popisy produktov sú veľmi dôležitým zdrojom informácií o produkte, ktoré vášmu zákazníkovi priblížia ponúkaný tovar. Preto je veľmi dôležité venovať veľkú pozornosť kvalite obsahu a jeho grafickej úprave.
Textové popisy produktov môžete do systému net.biz pridávať v dvoch podporovaných formátoch:

 • obyčajný neformátovaný text – súbory s príponou TXT
 • formát webovej stránky – súbory s príponou HTM alebo HTML

Samotné priradenie prvotného popisu ku konkrétnemu produktu môžete vykonať dvoma základnými spôsobmi:
Vkladanie popisov cez OASIS:

 • v nejakom textovom editore, napríklad “Poznámkový blok” (Notepad), vytvoríte nový TXT súbor alebo v nejakom HTML editore si vytvoríte nový HTML súbor.
 • Vpíšete doňho obsah popisu, v prípade ak tvoríte HTML súbor môžete jeho obsah hneď aj formátovať.
 • Takto vytvorený súbor si uložíte niekde v počítači, odporúčame kvôli prehľadnosti súbor nazvať napríklad podľa čísla karty.
 • V OASIS-e si otvoríte doplnkové údaje karty tovaru a v sekcii “Obrázok” si vyberiete “Import obrázka” a voľbu “A. Načítanie obrázka…”.
 • V okne si už len stačí nájsť súbor, ktorý ste vytvorili, vybrať ho a v ďalšej obrazovke zvoliť typ súboru “Internet popis”
 • Popisy je možné pridávať aj mimo OASIS. V tom prípade musí byť názov súboru s popisom zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_inpopis” a prípony .txt  alebo .html.  Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov súboru s popisom vo formáte prostého textu bude: 4102-15_inpopis.txt. Súbory s popismi sa musia nachádzať v zložke …\Oasisw\Obrazky  príslušného dátového prostredia účtovnej jednotky (FirmaXXX).

       POZOR: na tvorbu HTML súborov nepoužívajte programy Microsoft Office (Word, Excel). Tieto programy do HTML kódu vkladajú veľa rôznych špeciálnych značiek a vytvárajú aj špeciálnu zložku s názvom “NazovVashoSuboru.files”, ktorá sa na web neprenesie a popis sa potom nedá správne zobraziť…

Vkladanie popisov cez net.biz:

 • prihlásite sa na stránku administrácie systému net.biz, v hlavnom menu vyberiete voľbu “Produkty”.
 • V zobrazenom zozname produktov si vyhľadáte produkt, ktorému chcete pridať alebo opraviť popis (môžete použiť filtrovacie polia vo formulári nad tabuľkou).
 • Po vyhľadaní požadovaného tovaru a kliknutí na ikonku editácie (na konci riadka produktu) sa vám zobrazí editor popisu.
 • V okne popisu si už potom veľmi jednoduchým spôsobom pridáte nový alebo upravíte jestvujúci popis.
 • Synchronizačná služba S2OSynchro potom pri aktualizácii dát prenesie upravené popisy z webu do OASIS-u.

Dôležité upozornenie:  Popisy sa z OASIS-u na net.biz prenášajú len pri zaradení nových kariet alebo na kartách, ktoré v OASIS-e a na net.biz už zaradené boli ale popis ešte nemali. Ak už karta nejaký popis mala a tento popis bol na web prenesený, jeho editácia je možná len cez administráciu net.biz. Synchronizačná služba potom jednosmerne prenáša všetky zmeny popisov z net.biz do OASIS-u, takto vlastne zálohuje zmenené popisy do lokálneho systému.

 

Video ukážka.

 

Ako do net.biz pridám novinky, akciový a výpredajový tovar..?

Ako do net.biz pridám novinky, akciový a výpredajový tovar..?

Zaradzovanie tovaru do akcií, noviniek alebo do výpredaja je veľmi jednoduché a vykonáva sa priamo v cenníkoch systému OASIS. Tovar je potom automaticky na webe zobrazený v špeciálnych kategóriách Akcie, Novinky a Výpredaj a je tiež označený upútavkami, tzv. stickermi.
Jednotlivé tovary sú zaradené do príslušnej kategórie na základe parametra “typ ceny” nachádzajúceho sa na karte “Predajné ceny ku skladovej karte” (ALT+C), vyobrazenie na obrázku č.1.

typy_cien

Obrázok č.1

Typ ceny je vlastný pre každú zo šiestich cenových hladín a produkt môže mať v rôznych hladinách zaradenie do iných kategórií. To znamená že ak je Cena1 bežnou cenou pre voľný predaj a Cena2 napríklad pre registrovaných odberateľov alebo pre VO a práve pre VO partnerov je vyhlásená akcia, potom môže byť typ ceny v Cena1 ako “Bežná” a v Cena2 ako “Akciová” cena. Typy cien dovolí OASIS kombinovať aj inak, napríklad Akcia v Cena1, Novinka v Cena2 a Výpredaj v Cena3, avšak takéto kombinácie sú nelogické a neodporúčame ich preto používať.
Na obrázku č.2 je vyobrazený príklad karty tovaru, ktorý je zaradený ako akciový tovar v cenových hladinách Cena1 a Cena2.

typy_cien

Obrázok č.2

Na obrázku č.2 sú zvýraznené polia, do ktorých môžete zadať pôvodnú cenu tovaru pred zaradením do akcie či výpredaja alebo bežnú cenu aká bude platná pre tovar po skončení uvádzania na trh. Systém net.biz potom automaticky na základe tejto ceny a vlastnej predajnej ceny vypočíta a zobrazí zľavu na tovar vyjadrenú v % a toto zobrazí na karte tovaru.

Zaradenie do akcií, noviniek a do výpredaja je tiež možné vykonávať individuálne pre určité skupiny partnerov pomocou špeciálnej cenotvorby – Individuálne cenníky. Ich vlastnosti a možnosti sú detailne popísané v dokumente príručka práce s programom OASIS, pričom samotná práca s typmi cien je identická ako pri bežnom cenníku (text tohto článku).

Upozornenie: systém net.biz štandardne neuplatňuje ďalšie zľavy na tovar zaradený do akcií, noviniek a do výpredaja. Ak je u obchodného partnera definovaná zľava na OP alebo zľava na tovarovú skupinu, táto sa štandardne neuplatní. Je to preto, aby sa uplatnením ďalších zliav neuskutočnil predaj pod skladovú cenu tovaru. Uplatnenie zliav aj na tieto kategórie sa dá zapnúť v administrácii systému net.biz, sekcia Parametre -> Zľavy.

Číslovanie objednávok a košíkov v net.biz…

Číslovanie objednávok a košíkov v net.biz…

Systém net.biz má vo verziách Standard a Premium jednu funkciu, ktorá nie je bežná v iných e-shopoch. Touto funkciou je možnosť viacerých súčasne otvorených nákupných košíkov. Nákupné košíky môžu byť otvorené ľubovoľne dlho. Napríklad ak má zákazník rozpracovanú zákazku, otvorí si ku nej nový košík a naplní ho tovarom. Súčasne si môže vytvoriť nový košík na inú zákazku alebo môže tento nový košík hneď uzavrieť a vytvoriť z neho objednávku, pričom má stále otvorený predošlý košík.
Táto funkcia si vyžaduje špecifický spôsob číslovania košíkov a objednávok. Nákupné košíky sú číslované poradovým číslom podľa toho, ako vznikajú. Toto poradové číslo sa po vytvorení objednávky prenáša aj do variabilného symbolu – čísla objednávky. Vzhľadom na to, že košíky nemusia byť uzatvárané v poradí podľa svojho vzniku, ani  čísla objednávok (variabilné symboly) prichádzajúce do OASIS-u nemusia nasledovať za sebou podľa poradového čísla.

Je niečím obmedzené množstvo dát..?

Je niečím obmedzené množstvo dát..?

Nie. Počet položiek katalógu tovaru, tovarových skupín, odberateľov alebo objednáviek nie je ničím limitovaný. Všetky tri edície net.biz sú dátovo neobmedzené.

Jediným obmedzením je verzia OASIS-u, ktorá môže byť limitovaná počtom dokladov podľa zakúpenej verzie.

Ako sa prihlasuje do eshopu net.biz..?

Ako sa prihlasuje do eshopu net.biz..?

Systém užívateľských účtov a prihlasovania do net.biz je iný než u väčšiny ostatných e-shopov. V net.biz je použitý princíp oddeleného prihlasovacieho mena (loginu) od samotného zákazníckeho účtu (subjektu).
Táto filozofia zákazníkovi umožňuje mať na jeden login pripojených viacero subjektov. Loginom je vždy e-mailová adresa, pričom subjektom môže byť podnikateľský subjekt – firma či živnostník, prevádzka alebo pobočka firmy ale aj súkromná osoba. Na jeden login je v net.biz možné pripojiť prakticky ľubovoľný počet subjektov v ľubovoľných kombináciách.
Po prihlásení do net.biz si zákazník vyberie subjekt (nákupný účet) s ktorým chce pracovať, zmenu subjektu je možné vykonať kedykoľvek veľmi jednoducho v správe užívateľa a bez potreby prehlasovania sa.

Ako si vybrať vhodnú edíciu net.biz..?

Ako si vybrať vhodnú edíciu net.biz..?

Systém net.biz je distribuovaný v troch edíciách, ktoré sa vzájomne líšia dostupnými funkciami. Každá z edícií je predurčená pre nasadenie pre istý okruh používateľov.

 • Basic: je určená predošetkým pre malé a začínajúce firmy, pre ktoré obchod prostredníctvom internetu nie je rozhodujúcim alebo s týmto druhom podnikania len začínajú a nechcú zo začiatku viac investovať.
 • Standard: funkcie obsiahnuté v tejto edícii ju predurčujú pre nasadenie vo firmách, kde už je internetový obchod zabehnutý a je dôležitým spôsobom predaja. Obsahuje všetky najdôležitejšie a najpoužívanejšie funkcie.
 • Premium: je najvyššou funkčnou edíciou systému net.biz. Je vhodná pre akúkoľvek firmu, ktorá chce obchodovať na internete. Umožňuje maximálny možný komfort a efektívnosť predaja.

 

Rozbaľ všetky témyZbaľ všetky témy


Mám otázku...