Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

HotlinePri riešení problémov a špecifických požiadaviek sme vám k dispozícii na týchto kanáloch:

tel: +421 918 450 350
mail: servis@netbiz.sk
skype: net.biz-servis

Odozva od užívateľov


K efektívnosti služieb net.biz môžete prispieť aj vy, a dokonca aj samotní zákazníci vášho obchodu. Pomocou emailu nám môžete kedykoľvek položiť otázku, nahlásiť vzniknutý problém, alebo navrhnúť vylepšenie.

Dokumentácia


Potrebné súbory na stiahnutie, informácie a inštalačné návody nájdete na adrese http://s2o.netbiz.sk

Podpora a často kladené otázky

Minimálna verzia OASIS potrebná pre správnu funkciu systému net.biz:  4.04.803 Dokumentácia a súbory na stiahnutie sú k dispozícii na stránke: http://s2o.netbiz.sk

OASIS

Rozbaľ všetky témyZbaľ všetky témy

Ako skontrolujem správnosť dát v OASIS-e…?

Ako skontrolujem správnosť dát v OASIS-e…?

V procese prípravy dát na prenos do e-shopu net.biz sa občas stáva, že niektoré karty produktov, obchodní partneri alebo prevádzky sa po prenose na e-shop nezobrazia. Príčinou tohto stavu sú vo väčšine prípadov nekorektne pripravené údaje v OASIS-e. Aby sme pomohli pri identifikácii nekorektných údajov, pripravili sme jednoduchý malý program – S2OErrorFinder, ktorý dáta skontroluje. Ak S2OErrorFinder zistí nejaké chyby, vypíše ich v okne užívateľského prostredia alebo ich umožní vyexportovať v tvare CSV.

Práca s programom je veľmi jednoduchá. Po stiahnutí súboru zabaleného v ZIP archíve  do vášho počítača stačí tento súbor rozbaliť. Môžete ho rozbaliť napríklad na plochu alebo na iné miesto vo vašom počítači. Program nevyžaduje inštaláciu a nerobí vo vašom počítači žiadne zmeny. Po spustení programu sa vám ukáže okno grafického prostredia:

 

S2OErrorFinder

 

Postup práce:  (postupujte podľa poradia vyznačeného číslami na obrázku hore)

 • kliknutím na tlačidlo “” na konci poľa č.1 nalistujete v Exploreri adresár dátového prostredia firmy, ktorú chcete kontrolovať. Treba sa nastaviť do adresára “FirmaXXX” a nie do adresára “OASISW” ani do iného adresára vo vnútri prostredia príslušnej firmy.
 • Po načítaní zoznamu skladov vám program ukáže dostupné sklady a zobrazí ich vo výberovom zozname označenom na obrázku ako č.2. Môžete vybrať ľubovoľný počet skladov, ale minimálne jeden, pokiaľ chcete kontrolovať skladové karty. Ak chcete kontrolovať iba obchodných partnerov, sklady vyberať nemusíte.
 • V treťom kroku si vyberiete aké dáta chcete kontrolovať. Máte možnosť vybrať skladové karty (produkty) alebo obchodných partnerov alebo oboje.
 • Stlačením tlačidla “Validovať“, zobrazenom pod č.4, sa spustí kontrola dát. Program prechádza všetky vybraté sklady a skladové karty v nich a všetkých obchodných partnerov a prevádzky podľa toho, čo ste vybrali v treťom kroku.
 • Po skončení kontroly sa v okne č.5 zobrazí zoznam skladových kariet, obchodných partnerov a prevádzok s chybnými údajmi. Zobrazenie sa prepína záložkami v záhlaví okna, v spodnej časti pod zoznamom nekorektných záznamov je okno s chybovou hláškou. Na obrázku je vyznačené ako č.6.
 • Ak chcete, program vám umožní výsledky kontroly exportovať do súborov CSV, ktoré je možné spracovávať v Exceli alebo v inom tabuľkovom procesore. Export môžete spustiť po kliknutí na tlačidlo “Export do CSV“, ktoré je na obrázku vyznačené ako č.7.

Upozornenie: ak program pracuje s dátami väčších objemov (veľký počet skladov a skladových kariet) a ak ku nim pristupuje po sieti, bude rýchlosť načítania a spracovania dát závislá od objemu dát a od rýchlosti sieťového prepojenia so zdrojom dát. Ak pracujete s väčšími objemami dát a ak vám to umožňujú technické a systémové prostriedky, je vhodnejšie kontrolu robiť priamo na serveri a dáta si exportovať do CSV. Následné opravy a korekcie dát už potom možno robiť aj z pracovnej stanice cez OASIS.

Program si môžete stiahnuť TU

 

Doplnkové obrázky a dokumenty ku produktom…

Doplnkové obrázky a dokumenty ku produktom…

Funkcia doplnkových obrázkov a dokumentov je v net.biz dostupná spolu so synchronizačnou službou S2O od ver. 1.5.0.14 (aktualizuje sa automaticky) a s OASIS od ver. 4.02.018 (potrebné aktualizovať manuálne).

Táto nová funkcia systému net.biz a OASIS-u je dostupná vo všetkých edíciách systému net.biz (Basic, Standard, Premium) a umožňuje doplniť ku karte produktu až 5 ďalších obrázkov a 5 dokumentov vo formáte PDF. Tieto doplnkové obrázky a dokumenty sú potom zobrazené v detaile produktu (ukážka je na obr. č. 1.a a 1.b). Táto funkcia je štandardnou funkciou systému dostupnou vo všetkých štandardných grafických šablónach. Doplnkové obrázky je tiež možné použiť na zobrazenie v iných častiach systému net.biz napríklad ako alternatívne zobrazenie v katalógu, stačí ak váš grafik upraví grafickú šablónu, ktorú používate.

Doplnkové obrázky a dokumenty

doplnkove-obrazky-slider

Pridávanie doplnkových obrázkov produktu v OASIS:

Doplnkové obrázky sa pridávajú rovnakým spôsobom ako “hlavný” obrázok produktu. V OASIS-e vo vlastnostiach skladovej karty, doplnkové údaje (ALT+U) je záložka “Obrázok” , ktorá slúži na prácu s obrázkami. Podrobné vysvetlenie práce s obrázkami a ich pridávania ku karte produktu je popísané v článku Ako mám pripraviť obrázky, preto to v tomto článku nebudeme opakovať a uvedieme tu len rozdielne a nové vlastnosti a informácie.

 • v OASIS od verzie 4.02.018 pri nastavení prepojenia na eshop typu net.biz už nie sú prístupné pôvodné typy príloh a obrázkov, ktoré sa používali v predchádzajúcom systéme elektronického obchodu iBiz (malý obrázok, návod…). Systém net.biz pracuje na inom princípe a s inými typmi súborov.
 • názov: pri importe doplnkových obrázkov cez OASIS (ukážka je na obr. č. 2) je potrebné vybrať typ importovaného doplnkového obrázka: “Obr.X“, je možné vybrať obrázok 1 až 5. Obrázky je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov obrázka zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_invelky_X” a prípony .jpg alebo .jpeg. Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_invelky_1.jpg, 4102-15_invelky_2.jpg4102-15_invelky_5.jpg.
 • zobrazenie obrázkov: doplnkové obrázky sa štandardne zobrazujú v detaile produktu pod veľkým obrázkom produktu. Umiestnenie alebo spôsob zobrazenia doplnkových obrázkov je možné zmeniť úpravou grafickej šablóny. Zobrazený názov obrázka (pri nabehnutí myšou na obrázok) je Obrázok1 až Obrázok5. Zobrazovaný názov je možné zmeniť v administrácii (ukážka je na obr. č. 3) v sekcii “Parametre -> Produkt -> Obrázky”, tento alternatívny názov (tool tip) je zobrazený rovnako pre obrázky 1 až 5 u všetkých produktov.

doplnkove-obrazky-oasis

Pridávanie doplnkových dokumentov produktu v OASIS:

Doplnkové dokumenty sa ku produktom pridávajú rovnakým spôsobom ako doplnkové obrázky. Sú tu však isté rozdiely:

 • formát: systém podporuje prácu s doplnkovými dokumentmi vo formáte PDF, iné typy dokumentov nie sú podporované.
 • názov dokumentu: pri importe doplnkových dokumentov cez OASIS (ukážka je na obr. č. 2) je potrebné vybrať typ importovaného doplnkového dokumentu: “Dok.X“, je možné vybrať dokument 1 až 5. Dokumenty je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov dokumentu zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_indocX” a prípony .pdf. Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_indoc1.jpg, 4102-15_indoc2.jpg4102-15_indoc5.jpg.
 • zobrazenie dokumentu: doplnkové dokumenty sa štandardne zobrazujú v detaile produktu pod popisom produktu (ak produkt popis má), táto sekcia stránky sa štandardne nazýva “Na stiahnutie“. Umiestnenie alebo spôsob zobrazenia doplnkových dokumentov je možné zmeniť úpravou grafickej šablóny. Zobrazený názov dokumentu je Dokument 1 až Dokument 5 (ukážka je na obr. č. 1). Zobrazovaný názov je možné zmeniť v administrácii (ukážka je na obr. č. 3) v sekcii “Parametre -> Produkt -> Dokumenty”, tento názov je potom zobrazený rovnako pre dokument 1 až 5 u všetkých produktov.
 • princíp fungovania: dokumenty (odkazy v sekcii “Na stiahnutie”) sú zobrazené len vtedy ak existujú, teda ak existuje súbor dokument1, zobrazí sa v sekcii “Na stiahnutie” pod názvom, aký má Dokument1 nastavený v administrácii. Rovnaké pravidlá platia pre všetky dokumenty (Dokument 1 až 5). Systém potom umožní definovať zobrazované názvy napríklad pre Dokument1 ako “Návod na použitie”, Dokument2 ako “Technický list produktu”, Dokument3 ako “Špecifikácia produktu”, Dokumnet4 ako “Katalógový list produktu” a Dokument5 ako “Príslušenstvo ku produktu”. Ak bude pre produkt existovať príslušný DokumentX, zobrazí sa tento dokument pod konkrétnym preň definovaným názvom. Tento systém umožňuje dostatočnú pružnosť a variabilitu aj pre rôzne druhy a kategórie produktov. Stačí len priradiť ku produktu v OASIS-e správny dokument.

Administrácia - doplnkové názvy dokumentov a obrázkov

 

Základy práce s OASIS…

Základy práce s OASIS

Pre úspešné nasadenie systému net.biz u vás je veľmi dôležiá nielen znalosť práce so systémom net.biz ale aj dôkladná znalosť programu OASIS.

Ak ste skúseným užívateľom OASIS, pokojne môžete túto tému preskočiť.

Pokiaľ však neovládate prácu s programom OASIS, odporúčame vám preštudovať si príručku práce s programom OASIS v PDF, v ktorej nájete všetky základné informácie o OASIS-e a práci s ním. Môžete si tiež stiahnuť a nainštalovať kompletnú dokumentáciu ku programu OASIS, ktorá je oficiálnou dokumentáciou autora programu ( www.sunsoft.sk ) a obsahuje nápovedu vo formáte DOC a vo formáte CHM (klasický windows help).

Ako mám pripraviť OASIS..?

Ako mám pripraviť OASIS..?

OASIS a jeho dáta musí spĺňať niekoľko podmienok aby mohol korektne spolupracovať s net.biz.  Treba vykonať tieto nastavenia a prípravu dát:

 • V nastaveniach systému (verzia OASIS 3.95.801+) v sekcii “Nastavenie internetového obchodu” je potrebné nastaviť “Ebiz” a “Nový typ”.
 • Vytvoriť správne kategórie tovaru v číselníkoch (podrobný popis je v dokumente “Návod a postup pri tvorbe stromu kategórií tovaru“), doplniť obrázky.
 • Na skladových kartách tovaru vyplniť jeho príslušnosť ku tovarovej skupine, pripojiť obrázky a popisy produktov.
 • Na všetkých kartách obchodných partnerov v OASIS-e, ktorí budú obchodovať cez e-shop, skontrolovať alebo doplniť email (používa sa ako prihlasovacie meno).
 • Všetky údaje, ktoré majú byť umiestené na e-shope, teda: karty tovaru, tovarové skupiny a obchodní partneri musia mať zapnutý parameter “Umiestniť do el.obchodu” na karte svojich vlastností.

Po správnom vyplnení všetkých údajov už nič nebráni korektnému prenosu dát z OASIS-u a ich zobrazovaniu na e-shope net.biz.

Ako informovať zákazníka o vybavení objednávky..?

Ako informovať zákazníka o stave objednávky..?

Veľmi dôležitou súčasťou elektronického obchodu je komunikácia medzi obchodníkom a jeho zákazníkom.
Za účelom informovania zákazníka o stave vybavenosti jeho objednávky je v OASIS-e vytvorená špeciálna funkcia ovládaná klávesovou skratkou ALT+M alebo cez menu F10 -> Špeciálne funkcie -> Vygeneruj XML.
Po prijatí objednávky do systému OASIS je možné objednávke prideliť niekoľko rôznych stavov, na základe ktorých je potom systémom net.biz vygenerovaná a odoslaná notifikácia zákazníkovi.
Možné sú tieto stavy objednávky:

 • Po prijatí do OASIS objednávka má stav “vložená” do systému, zákazník o tomto nie je informovaný žiadnou notifikáciou.
 • Akceptovaná – tento stav znamená, že objednávka bola prijatá na spracovanie, zákazníkovi je odoslaná notifikácia.
 • Neakceptovaná – táto objednávka je v procese spracovania pozastavená, napríklad z dôvodu blokácie zákazníka, zákazníkovi je odoslaná notifikácia.
 • Pripravená – objednávka je pripravená na expedíciu, čaká na odoslanie, zákazníkovi je odoslaná notifikácia.
 • Expedovaná – objednávka bola odovzdaná prepravcovi, zákazníkovi je odoslaná notifikácia.
 • Zrušiť posielanie – zatvorí formulár bez zmeny stavu objednávky, notifikácia nie je odoslaná.

 

potvrdenie_objednavky

 

Rozbaľ všetky témyZbaľ všetky témy


Mám otázku...