Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

HotlinePri riešení problémov a špecifických požiadaviek sme vám k dispozícii na týchto kanáloch:

tel: +421 918 450 350
mail: servis@netbiz.sk
skype: net.biz-servis

Odozva od užívateľov


K efektívnosti služieb net.biz môžete prispieť aj vy, a dokonca aj samotní zákazníci vášho obchodu. Pomocou emailu nám môžete kedykoľvek položiť otázku, nahlásiť vzniknutý problém, alebo navrhnúť vylepšenie.

Dokumentácia


Potrebné súbory na stiahnutie, informácie a inštalačné návody nájdete na adrese http://s2o.netbiz.sk

Podpora a často kladené otázky

Minimálna verzia OASIS potrebná pre správnu funkciu systému net.biz:  4.04.803 Dokumentácia a súbory na stiahnutie sú k dispozícii na stránke: http://s2o.netbiz.sk

Prenos dát - S2O

Rozbaľ všetky témyZbaľ všetky témy

Ako skontrolujem správnosť dát v OASIS-e…?

Ako skontrolujem správnosť dát v OASIS-e…?

V procese prípravy dát na prenos do e-shopu net.biz sa občas stáva, že niektoré karty produktov, obchodní partneri alebo prevádzky sa po prenose na e-shop nezobrazia. Príčinou tohto stavu sú vo väčšine prípadov nekorektne pripravené údaje v OASIS-e. Aby sme pomohli pri identifikácii nekorektných údajov, pripravili sme jednoduchý malý program – S2OErrorFinder, ktorý dáta skontroluje. Ak S2OErrorFinder zistí nejaké chyby, vypíše ich v okne užívateľského prostredia alebo ich umožní vyexportovať v tvare CSV.

Práca s programom je veľmi jednoduchá. Po stiahnutí súboru zabaleného v ZIP archíve  do vášho počítača stačí tento súbor rozbaliť. Môžete ho rozbaliť napríklad na plochu alebo na iné miesto vo vašom počítači. Program nevyžaduje inštaláciu a nerobí vo vašom počítači žiadne zmeny. Po spustení programu sa vám ukáže okno grafického prostredia:

 

S2OErrorFinder

 

Postup práce:  (postupujte podľa poradia vyznačeného číslami na obrázku hore)

  • kliknutím na tlačidlo “” na konci poľa č.1 nalistujete v Exploreri adresár dátového prostredia firmy, ktorú chcete kontrolovať. Treba sa nastaviť do adresára “FirmaXXX” a nie do adresára “OASISW” ani do iného adresára vo vnútri prostredia príslušnej firmy.
  • Po načítaní zoznamu skladov vám program ukáže dostupné sklady a zobrazí ich vo výberovom zozname označenom na obrázku ako č.2. Môžete vybrať ľubovoľný počet skladov, ale minimálne jeden, pokiaľ chcete kontrolovať skladové karty. Ak chcete kontrolovať iba obchodných partnerov, sklady vyberať nemusíte.
  • V treťom kroku si vyberiete aké dáta chcete kontrolovať. Máte možnosť vybrať skladové karty (produkty) alebo obchodných partnerov alebo oboje.
  • Stlačením tlačidla “Validovať“, zobrazenom pod č.4, sa spustí kontrola dát. Program prechádza všetky vybraté sklady a skladové karty v nich a všetkých obchodných partnerov a prevádzky podľa toho, čo ste vybrali v treťom kroku.
  • Po skončení kontroly sa v okne č.5 zobrazí zoznam skladových kariet, obchodných partnerov a prevádzok s chybnými údajmi. Zobrazenie sa prepína záložkami v záhlaví okna, v spodnej časti pod zoznamom nekorektných záznamov je okno s chybovou hláškou. Na obrázku je vyznačené ako č.6.
  • Ak chcete, program vám umožní výsledky kontroly exportovať do súborov CSV, ktoré je možné spracovávať v Exceli alebo v inom tabuľkovom procesore. Export môžete spustiť po kliknutí na tlačidlo “Export do CSV“, ktoré je na obrázku vyznačené ako č.7.

Upozornenie: ak program pracuje s dátami väčších objemov (veľký počet skladov a skladových kariet) a ak ku nim pristupuje po sieti, bude rýchlosť načítania a spracovania dát závislá od objemu dát a od rýchlosti sieťového prepojenia so zdrojom dát. Ak pracujete s väčšími objemami dát a ak vám to umožňujú technické a systémové prostriedky, je vhodnejšie kontrolu robiť priamo na serveri a dáta si exportovať do CSV. Následné opravy a korekcie dát už potom možno robiť aj z pracovnej stanice cez OASIS.

Program si môžete stiahnuť TU

 

Ako budem prenášať dáta na e-shop..?

Ako budem prenášať dáta na e-shop..?

Veľmi jednoducho. O všetko sa postará špeciálny program S2OSynchro, ktorý za Vás a bez akejkoľvek starosti vykonáva synchronizáciu dát medzi systémom OASIS a systémom net.biz.

Celý proces prebieha bezobslužne a na pozadí. Stačí len na počítač alebo server nainštalovať tento program, nastaviť ho a tým sa končí vaša starosť o prenos dát. Služba S2OSynchro sa o všetko postará za vás…

Rozbaľ všetky témyZbaľ všetky témy


Mám otázku...