Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Číslovanie objednávok a košíkov v net.biz…

Systém net.biz má vo verziách Standard a Premium jednu funkciu, ktorá nie je bežná v iných e-shopoch. Touto funkciou je možnosť viacerých súčasne otvorených nákupných košíkov. Nákupné košíky môžu byť otvorené ľubovoľne dlho. Napríklad ak má zákazník rozpracovanú zákazku, otvorí si ku nej nový košík a naplní ho tovarom. Súčasne si môže vytvoriť nový košík na inú zákazku alebo môže tento nový košík hneď uzavrieť a vytvoriť z neho objednávku, pričom má stále otvorený predošlý košík.
Táto funkcia si vyžaduje špecifický spôsob číslovania košíkov a objednávok. Nákupné košíky sú číslované poradovým číslom podľa toho, ako vznikajú. Toto poradové číslo sa po vytvorení objednávky prenáša aj do variabilného symbolu – čísla objednávky. Vzhľadom na to, že košíky nemusia byť uzatvárané v poradí podľa svojho vzniku, ani  čísla objednávok (variabilné symboly) prichádzajúce do OASIS-u nemusia nasledovať za sebou podľa poradového čísla.

Naspäť na: net.biz