Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Doplnkové obrázky a dokumenty ku produktom…

Funkcia doplnkových obrázkov a dokumentov je v net.biz dostupná spolu so synchronizačnou službou S2O od ver. 1.5.0.14 (aktualizuje sa automaticky) a s OASIS od ver. 4.02.018 (potrebné aktualizovať manuálne).

Táto nová funkcia systému net.biz a OASIS-u je dostupná vo všetkých edíciách systému net.biz (Basic, Standard, Premium) a umožňuje doplniť ku karte produktu až 5 ďalších obrázkov a 5 dokumentov vo formáte PDF. Tieto doplnkové obrázky a dokumenty sú potom zobrazené v detaile produktu (ukážka je na obr. č. 1.a a 1.b). Táto funkcia je štandardnou funkciou systému dostupnou vo všetkých štandardných grafických šablónach. Doplnkové obrázky je tiež možné použiť na zobrazenie v iných častiach systému net.biz napríklad ako alternatívne zobrazenie v katalógu, stačí ak váš grafik upraví grafickú šablónu, ktorú používate.

Doplnkové obrázky a dokumenty

doplnkove-obrazky-slider

Pridávanie doplnkových obrázkov produktu v OASIS:

Doplnkové obrázky sa pridávajú rovnakým spôsobom ako “hlavný” obrázok produktu. V OASIS-e vo vlastnostiach skladovej karty, doplnkové údaje (ALT+U) je záložka “Obrázok” , ktorá slúži na prácu s obrázkami. Podrobné vysvetlenie práce s obrázkami a ich pridávania ku karte produktu je popísané v článku Ako mám pripraviť obrázky, preto to v tomto článku nebudeme opakovať a uvedieme tu len rozdielne a nové vlastnosti a informácie.

  • v OASIS od verzie 4.02.018 pri nastavení prepojenia na eshop typu net.biz už nie sú prístupné pôvodné typy príloh a obrázkov, ktoré sa používali v predchádzajúcom systéme elektronického obchodu iBiz (malý obrázok, návod…). Systém net.biz pracuje na inom princípe a s inými typmi súborov.
  • názov: pri importe doplnkových obrázkov cez OASIS (ukážka je na obr. č. 2) je potrebné vybrať typ importovaného doplnkového obrázka: “Obr.X“, je možné vybrať obrázok 1 až 5. Obrázky je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov obrázka zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_invelky_X” a prípony .jpg alebo .jpeg. Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_invelky_1.jpg, 4102-15_invelky_2.jpg4102-15_invelky_5.jpg.
  • zobrazenie obrázkov: doplnkové obrázky sa štandardne zobrazujú v detaile produktu pod veľkým obrázkom produktu. Umiestnenie alebo spôsob zobrazenia doplnkových obrázkov je možné zmeniť úpravou grafickej šablóny. Zobrazený názov obrázka (pri nabehnutí myšou na obrázok) je Obrázok1 až Obrázok5. Zobrazovaný názov je možné zmeniť v administrácii (ukážka je na obr. č. 3) v sekcii “Parametre -> Produkt -> Obrázky”, tento alternatívny názov (tool tip) je zobrazený rovnako pre obrázky 1 až 5 u všetkých produktov.

doplnkove-obrazky-oasis

Pridávanie doplnkových dokumentov produktu v OASIS:

Doplnkové dokumenty sa ku produktom pridávajú rovnakým spôsobom ako doplnkové obrázky. Sú tu však isté rozdiely:

  • formát: systém podporuje prácu s doplnkovými dokumentmi vo formáte PDF, iné typy dokumentov nie sú podporované.
  • názov dokumentu: pri importe doplnkových dokumentov cez OASIS (ukážka je na obr. č. 2) je potrebné vybrať typ importovaného doplnkového dokumentu: “Dok.X“, je možné vybrať dokument 1 až 5. Dokumenty je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov dokumentu zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_indocX” a prípony .pdf. Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_indoc1.jpg, 4102-15_indoc2.jpg4102-15_indoc5.jpg.
  • zobrazenie dokumentu: doplnkové dokumenty sa štandardne zobrazujú v detaile produktu pod popisom produktu (ak produkt popis má), táto sekcia stránky sa štandardne nazýva “Na stiahnutie“. Umiestnenie alebo spôsob zobrazenia doplnkových dokumentov je možné zmeniť úpravou grafickej šablóny. Zobrazený názov dokumentu je Dokument 1 až Dokument 5 (ukážka je na obr. č. 1). Zobrazovaný názov je možné zmeniť v administrácii (ukážka je na obr. č. 3) v sekcii “Parametre -> Produkt -> Dokumenty”, tento názov je potom zobrazený rovnako pre dokument 1 až 5 u všetkých produktov.
  • princíp fungovania: dokumenty (odkazy v sekcii “Na stiahnutie”) sú zobrazené len vtedy ak existujú, teda ak existuje súbor dokument1, zobrazí sa v sekcii “Na stiahnutie” pod názvom, aký má Dokument1 nastavený v administrácii. Rovnaké pravidlá platia pre všetky dokumenty (Dokument 1 až 5). Systém potom umožní definovať zobrazované názvy napríklad pre Dokument1 ako “Návod na použitie”, Dokument2 ako “Technický list produktu”, Dokument3 ako “Špecifikácia produktu”, Dokumnet4 ako “Katalógový list produktu” a Dokument5 ako “Príslušenstvo ku produktu”. Ak bude pre produkt existovať príslušný DokumentX, zobrazí sa tento dokument pod konkrétnym preň definovaným názvom. Tento systém umožňuje dostatočnú pružnosť a variabilitu aj pre rôzne druhy a kategórie produktov. Stačí len priradiť ku produktu v OASIS-e správny dokument.

Administrácia - doplnkové názvy dokumentov a obrázkov

 

Naspäť na: net.biz, OASIS