Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Ku čomu ma oprávňuje licencia..?

Licencia oprávňuje jej vlastníka na používanie systému net.biz v súlade s licenčnými podmienkami (k dispozícii sú tu). Zakúpenie licencie však neudeľuje vlastníctvo ku programu samotnému alebo ku jeho zdrojovým kódom, program naďalej zostáva vo výhradnom vlastníctve autora.

V praxi to teda znamená, že po zakúpení licencie na príslušnú edíciu je možné používať program bez obmedzenia, pokiaľ nedôjde ku porušeniu licenčných podmienok.

Naspäť na: Licencie