Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Rozšírený filter v katalógu produktov…

Možnosť použitia rozšíreného filtrovania produktov v katalógu môže veľmi výrazne zlepšiť používateľské prostredie pre vašich zákazníkov a môže im tak uľahčiť nákup.

Princíp rozšíreného filtra je veľmi jednoduchý.  Spočíva v priradení rôznych vlastností, tzv. atribútov ku produktom podľa toho, aké atribúty konkrétny produkt má. Zobrazuje sa po kliknutí na aktívny prvok “Zobraziť parametre”, na obrázku je zobrazený ako oblasť č.1.

  • Atribút: je akákoľvek vlastnosť charakteristická pre produkt, ktorá má pre nakupujúceho rozhodujúci význam pri nakupovaní. Môže to byť napríklad veľkosť, balenie, farba, povrchová úprava či iná vlastnosť ktorú produkt má.
  • Skupiny atribútov: atribúty sú v systéme net.biz zoskupené do určitých logických, vzájomne súvisiacich skupín ako sú napríklad veľkosti, druhy balenia, prevedenie, povrchová úprava alebo podľa iných vlastností. Týchto zoskupení atribútov môžete vytvoriť prakticky neobmedzené množstvo, pričom jeden atribút môže byť obsiahnutý v ľubovoľnom počte rôznych skupín. Skupiny atribútov môžu byť naviac členené do dvoch úrovní. Prvá úroveň, znázornená na obrázku ako oblasť č. 2, tvorí názov záložky rozšíreného filtra. Prvá úroveň môže obsahovať iba atribúty, iba skupiny druhej úrovne alebo kombináciu oboch predchádzajúcich možností. Druhá úroveň, znázornená na obrázku ako oblasť č. 3, umožňuje zobraziť zoskupenie atribútov v oddelenej sekcii, pričom názov skupiny atribútov tvorí názov sekcie v zobrazení filtra.
  • Sety filtrov: sú logicky najvyššou hierarchickou jednotkou systému rozšíreného filtra. Sú tvorené ako zoskupenie viacerých skupín atribútov, ktoré tvoria jednotlivé záložky filtra. Set filtrov sa po jeho priradení ku tovarovej skupine zobrazí na stránke a pomocou priradeného setu bude možné filtrovať všetky produkty zaradené v tovarovej skupine a jej podskupinách, pokiaľ majú nastavený rovnaký set filtrov.
  • Produkt: každému produktu potom stačí už len nastaviť príslušné atribúty, ktoré sú obsiahnuté v sete filtrov priradenom na tovarovej skupine, v ktorej je produkt zaradený.

 

Rozšírený filter

 

Naspäť na: net.biz